Libertad Gold Series (Brilliant Uncirculated) Minting 

Year   1/20 Ounce    1/10 Ounce    1/4 Ounce     1/2 Ounce      1 Ounce​

1981                                                  313,000        193,000         596,000

1991    10,000            10,000             10,000           10,000         109,193
1992    65,225             50,777             28,106          25,220          46,281
1993    10,000             10,000             2,500             2,500           73,881
1994    10,000              10,000            2,500             2,500            1,000

2000      5,300                3,500            2,500             1,500            2,730

2002      5,000                5,000            5,000             5,000          15,000
2003         800                   300               300                300               500

2004       4,000               2,000            1,500                500            3,000
2005       3,200                  500               500                500            3,000
2006       3,000               2,500            1,500                500            4,000

2007       1,200               1,200               500                500            2,500
2008          800               2,500               800                300               300
2009       2,000               9,000            3,000             3,000            6,200
2010       1,500               4,500            1,500             1,500            4,000

2011       2,500                6,500            1,500             1,500            3,000
2012       2,500                6,500            1,500             1,500            3,000
2013          650                2,150               750                450            2,350
2014        1,050               2,450             1,000            1,000            4,050


Libertad Gold Series (Proof) Minting History

​Year    1/20 Ounce     1/10 Ounce     1/4 Ounce     1/2 Ounce     1 Ounce

1989                                                                                                   704

​2004                                                         1,000

2005           400                 400                 2,600             400                250
2006           520                 520                 2,120             520                520
2007           500                 500                 1,500             500                500
2008           500                 500                    800             500                500
2009           600                 600                 1,700             600                600

2010           600                 600                 1,000             600                600
2011        1,100              1,100                 2,000          1,100             1,100
2012               0                     0                        0                 0                    0
2013           300                 300                    600             300                400
2014           250                 250                    350             250                 250


Libertad Platinum Series (Proof) Minting History

Year       1/4 Ounce
1989          3,500


Year    Silver 1 Kilogram
2002          1,820
2003          1,514
2004          1,501
2005           500
2006           874
2007           700
2008          1,700
2009          1,700
2010          1,500
2011           1,000
2012             500
2013             400
2014             400

Libertad Silver Series (Proof) Minting History

Year    1/20 Ounce    1/10 Ounce    1/4 Ounce   1/2 Ounce   1 Ounce  2 Ounces   5 Ounces

1983                                                                                 998
1984
1985
1986                                                                            30,006
1987                                                                            12,000
1988                                                                            10,000
1989                                                                            10,000
1990                                                                            10,000
1991                                                                            10,000

1992          5,000         5,000           5,000      5,000    10,000
1993          5,002         5,002           5,002      5,002      5,002
1994          5,002         5,002           5,002      5,002      5,002
1995          2,000         2,000           2,000      2,000      2,000

1996          1,000         1,000           1,000      1,000      2,000        1,200        1,200
1997             800            800              800         800      1,500        1,300        1,300
1998             300            300              300      2,500         500            400          400
1999             600            600              600         600         600            280          100
2000             900         1,000              700         700      1,600           500           500

2001          1,500         1,500           1,000      1,000      2,000           500           600
2002          2,800         2,800           2,800      2,800      3,800        1,000        1,000
2003          4,400         4,900           3,900      3,400      5,400           800        1,500
2004          2,700         2,500           2,500      2,500      3,000        1,000           800
2005          2,600         3,000           2,400      2,800      3,300           600        1,000
2006          3,300         3,000           2,900      2,900      4,000       1,100            700

2007          4,000         4,000           3,000      1,500      5,800          500            500
2008          3,300         5,000           2,900      2,500    11,000        1,000           900
2009          5,000         5,000           3,000      3,000    10,000        6,200        5,000
2010        10,000       10,000           5,000      5,000    10,000        1,300        2,000
2011        10,000       10,000           5,000      5,000    10,000        1,000         2,000
2012                 0                0                  0             0      4,200               0                0
2013          4,200         4,100           3,200       3,000     9,100        1,300        1,600
2014          1,850         1,950           1,700       1,750     4,700           750           800


Libertad Silver Series Uncirculated Minting History

Year    1/20 Ounce    1/10 Ounce    1/4 Ounce    1/2 Ounce    1 Ounce    2 Ounces  5 Ounces

1982                                                                                            1'050,000
1983                                                                                            1'002,200
1984                                                                                            1'014,000
1985                                                                                            2'017,000
1986                                                                                            1'699,426
1987                                                                                              500,000
1988                                                                                           1 '500,500
1989                                                                                           1 '396,500
1990                                                                                            1'200,000

1991           50,017           50,017          50,017        50,618        1'650,518
1992         295,783         299,933        104,000       119,000        2'458,000
1993         100,000         100,000          90,500         90,500       1'000,000
1994           90,100           90,100          90,100         90,100          400,000
1995           50,000           50,000          50,000         50,000          500,000

1996           50,000           50,000          50,000         50,000          300,000       50,000      20,000
1997           20,000           20,000          20,000         20,000          100,000       15,000      10,000
1998             6,400             6,400            6,400           6,400            67,000         7,000        3,500
1999             8,001             8,000            7,000           7,000            95,000         5,000        2,800
2000           57,500           27,500          21,000         20,000          340,000         7,500        4,000
2001           25,000           25,000          25,000         20,000          725,000         6,700        4,000

2002           45,000           35,000          35,000         35,000          850,000         8,700        5,200
2003           50,000           20,000          22,000         28,000          805,000         9,500        6,000
2004           30,000           15,000          15,000         20,000          450,000         8,000        3,923
2005           15,000             9,277          15,000         10,000          698,281         3,549        2,401
2006           20,000           15,000          15,000         15,000          300,000         5,800        3,000
2007             3,500             3,500            3,500           3,500          200,000         8,000        3,000
2008             7,000           10,000            9,000           9,000          950,000       17,000        9,000
2009           10,000           10,000          10,000         10,000       1'650,000       46,000       21,000
2010           12,000           12,000          15,500         20,000       1'000,000       14,000         9,500
2011           15,000           15,000          15,000         30,000       1,200,000       14,000       10,000
2012           15,000             3,300         16,700          17,000          746,400       18,600       10,400
2013           13,500           18,900           9.600          24,500          774,100       17,400         9,500
2014             5,700             6,350           6,950          23,000          429,200         9,000         6,400